Vad skulle hända om grundskolan började undervisa i ämnet kommunikation?

I går läste jag en debattartikel som handlade om att ta sitt ansvar som förälder, att uppfostra sina barn och sluta skylla på lärarna. Även jag tycker att vi, som föräldrar och individer, har ett ansvar att fostra våra barn till goda samhällsmedborgare. Det som jag tycker bli extra spännande är att komma fram till hur vi kan göra en förändring. En förändring som kan leda till att varje förälder tar sitt ansvar utefter sina förutsättningar. Jag upplever att det är många som tänker på liknande sätt som beskrivs i artikeln. Frågan är nu hur vi kan hjälpas åt att skapa ett klimat i skolan som blir hållbart för elever, lärare och föräldrar. Vad ska till för att kunna utöva ett gott föräldraskap som leder till ansvar och utveckling?

Jag tänker att har vi inte lyckats med att förmedla vad det innebär att vara en förälder så kanske vi ska börja där. Först och främst är vi alla individer och ordet individ kommer från latinets individuum och betyder odelbar, en egen helhet. Vilket innebär att du som individ har ett helhetsansvar. Det får konsekvenser när du väljer bort vissa delar av ansvaret och överlämnar det på någon annan.

Någon gång i livet gör de flesta individer ett val, att bli förälder. Vilket innebär att individen, föräldern, kommer att ha ansvar för uppfostran av sitt barn. Individansvar, blir till helhetsansvar. Nu vänder jag på ordet, ansvarindivid, ansvarar för individ, för sig själv, sin helhet och för sin totala helhet som förälder i en familj. Att vara förälder kan vissa dagar vara en utmaning, liten eller stor, för oss alla.

Det som slår mig när jag läser artikeln är att det nu upplevs som att det har blivit värre för lärarna de senaste åren. Det kan vara spännande att se vad det är som har gjort att det har blivit som det har blivit. Troligtvis kan det bero på flera orsaker.

Sitter nu och tänker på vad som skulle hända om skolan började undervisa eleverna i ämnet kommunikation. Det skulle kunna ge förståelse för vad vår kommunikation består av och hur den påverkar individen och gruppen. Ordet kommunikation kommer från latin och definieras med ömsesidigt utbyte, göra gemensamt, få del av, gemensam, allmän och offentlig.

Jag tror att när vi använder oss av kunskapen, kommunikation, ökar förståelse för att jag som individ kan påverka mitt beteende, vilken riktning jag väljer och vilka värderingar och gränser som är viktiga för mig.

Drömmer vidare om hur det skulle kunna se ut och låta när alla har förståelse om varför vi reagerar som vi gör och att vi gör våra egna tolkningar. En förståelse för att det oftast inte finns några rätt eller fel utan att det beror på situationen. Vikten av att kunna vara flexibla i mötet med andra människor, att vi kan mötas för att hjälpa varandra att hitta lösningar för att komma framåt.

Våga göra om och våga göra annorlunda!

school-teacher-148135__340.png
Karolina Lindhe