Vilka värderingar har du eller vill du ha?

Ja, den frågan kan ibland vara svår att svara på. För vissa av oss kommer svaret snabbt och naturligt, andra kan behöva mer tid för att kunna ge ett svar. Det kan bero på att vi är olika vana vid frågan. Några har inte ens reflekterat över denna fråga. Vissa tänker på det ibland och en del av oss lever sina liv genom sina värderingar. Min tanke med denna fråga är att utmana dig till att ta reda på vad som är viktigt i ditt liv. Det som driver och engagerar dig.

Varför kan det vara viktigt att ta reda på det? Jag tänker att när du vet vad som är viktig i ditt liv och vad det kan leda till, ditt varför, kan det bidra till att skapa kraft, driv och engagemang. Du kan tänka dig att det blir din magnet som hela du dras emot. Det blir som att du ställer in din kompass mot ditt mål, det du vill uppnå. Kompassens pil hjälper dig sedan att hålla din kurs, pilen visar om du viker av från din kurs, med risk för att du missar målet.

Vad kan dina värderingar bidra med i ditt liv? Dina värderingar kan skapa engagemang i hur du lever, gör dina val, vad du jobbar med och hur du beter dig mot dig själv och andra. Motivationen ökar, du kan uppleva en kraft till att du vill vara med och bidra på olika sätt. Det kan vara i familjen, på jobbet, val av fritidsintressen, val av kost och motion.

I det sista har jag läst några rapporter om vikten av att känna till och leva sina värderingar. Där framkom det att värderingskonflikter eller avsaknad av värderingar kan leda till lättare psykisk ohälsa och stress. En annan rapport visar att när medarbetaren vet och lever sina egna värderingar skapar det ett engagemang. När medarbetaren och företagets värdegrund samspelar kan det ske positiva saker så som att det ökar engagemang, trivsel, samarbete, motivation och lönsamhet.

Här kommer en övning att göra för dig själv eller tillsammans med några vänner eller kollegor. Var och en skriver ner på en lapp vad som är viktigt i livet. Sedan får en person i taget berätta vad den har skrivit och de andra lyssnar på personen som pratar. Det finns inga rätt eller fel, utan detta är era personliga värderingar. Efter att alla har berättat sina värderingar kan ni se hur era värderingar passar tillsammans. Denna övning kan ge er spännande samtal och insikter som ni inte visste om innan.

Jag vill med dessa ord sammanfatta vikten av att veta om sina värderingar. När vi får möjlighet att leva och handla i enlighet med våra personliga värderingar upplever vi mening med det vi gör och med mening kommer den inre motivationen.

Det är viktig för mig att….

Strive not to be a success, but rather to be of value. – Albert Einstein

question-mark-460869__340.jpg
Karolina Lindhe