Vad kan insikt, acceptans, val och mod göra för skillnad i ditt liv?

I det sista har mina tankar återkommit till hur jag som ”duktig flicka” lyckades komma fram till att jag behövde göra en förändring i mitt liv. En förändring från min prestige, andras krav och förväntningar på mig till att leva livet utifrån mina behov och mål. Vad var det jag gjorde som blev en framgångsfaktor för hur jag lever idag och hjälper andra ”duktiga flickor” att hitta sin väg framåt.

När jag tänker tillbaks på den tiden kommer jag fram till att det var min insikt och acceptans samt mitt val och mod att vara en ”duktig flicka” som hjälpte mig att hitta kraften i att leva mitt val fullt ut. Nu mera lever jag tillsammans med henne. Jag har kommit fram till min egna ”superherowomanpower” och vet hur jag kan manövrera och balansera mig fram för att nå dit jag vill.

Nedan har jag beskrivit strategin, de ord jag använder mig av. Pröva gärna och se vad du kan ta med dig i ditt liv där du befinner dig just nu.

Insikten kan bestå i att du har lagt märke till att du faller in i vissa mönster när du t ex kommer till jobbet, träffar en vis typ av människor, hör eller ser något ord, någon mening eller händelse. Detta är mönster som kan påverkar din kropp. Den reagerar med att inte lyda eller följa dig på bästa sätt. Som ”duktig flicka” upplever du att du inte mår bra av att ha prestationskrav hängande över dig hela tiden. Du förstår att dessa mönster hänger ihop, de samverkar och har betydelse var för sig och tillsammans för hur du mår.

Acceptans kan handla om att du är öppen och villig till att se dig själv som en ”duktig flicka”. Du behöver inte gilla eller lägga dig platt ner för fenomenet. Acceptera att det är som det är just nu. Värdera inte innehållet utan se det som ett fenomen. I acceptansen ligger möjligheten till din beteendeförändring.

 

Nu kommer knorren! Gör ett val, ett medvetet val, som passar dig. Vill du vara en ”duktig flicka” eller inte? Att göra ett val hjälper dig att inte bli kvar i fenomenet och det beteendet och de utmaningar du vill komma ifrån. När du har gjort ditt val, kan du på ett enklare sätt frigöra dig från det som hindrar dig att leva ditt liv. Valet hjälper dig att tydliggöra målet och att nå till din önskade förändring.

Det krävs mod för att se på dig själv så som du är, att komma till insikt, acceptera läget just nu och göra ett medvetet val. Mod innebär att du handlar utifrån dina valda sanningar, övertygelser och önskningar, även om det innebär en risk för dig själv, ditt egna jag.  Det handlar om att övervinna din rädsla för det nya som ska skapas. Ditt mod hjälper till att stärka din självkänsla.

 I dag är jag tillfreds med denna strategi, glad att jag tog den till mig och gjorde det på mitt sätt. Det var varken lätt eller smärtfritt, fast det var värt det. Min önskan är att du också får och tar chansen att uppleva en positiv skillnad i ditt liv.

Om du inte är tillräckligt stark för att etablera dina egna villkor i livet bör du acceptera de som livet erbjuder. –T.S. Eliot

countryside-1835847__340.jpg
Karolina Lindhe