Vad skulle hända om du hade en mentor eller adept vid din sida?

Igår var jag på en träff för det mentorsprogram som jag får lov att vara adept i. En fantastisk möjlighet att få vägledning, inspiration, och kraft till att växa som företagare och individ. Vi är en härlig grupp med adepter i olika branscher. På gårdagens träff var även våra mentorer medbjudna i syfte att få nätverka med alla adepter och mentorer. Energin i rummet fylldes snabbt, alla delade med sig av erfarenheter och tips. Det kändes som att inget var omöjligt, adepternas drömmar och mål höll på att transformeras, bli till verklighet. Ja, kvällen var smått magisk.

Mentor är grekiska och betyder ”Vis rådgivare”. Ett mentorskap innebär att det är adeptens behov och situation som är utgångspunkten. Medans mentorn är den som delar med sig av sin kunskap och erfarenheter, agerar som ett bollplank. Mentorn bidrar med vägledning, visdom och inspiration utefter adeptens behov.

Idag fylls mitt huvud med tankar som jag vill lyfta fram på bloggen. Vad skulle hända om alla skulle få möjligheten att vara med i ett mentorskap? Antingen som mentor eller adept. Hur skulle det då se ut på skolor, arbetsplatser och i samhället? Jag vet att det förekommer på flera av landets skolor och arbeten fast jag tror att vi kan göra mer av det som är bra.

Jag tänker på allt som sker i och med vårt samhälle, hur vi agerar och behandlar varandra. Höstens val gav tydliga signaler på att vi alla behöver hjälpa varandra, med att skapa förståelse över att vi är olika och har olika behov och utgångspunkter. Det finns ”ingen annan” som kommer göra det jobbet åt oss. Det är vi tillsammans som kan göra skillnad. Vi behöver göra ett gemensamt jobb i samhället, på våra arbetsplatser, skolor och familjer. Det är vi tillsammans som skapar förutsättningarna för en god arbets- och socialmiljö, att nå uppsatta mål, att inkludera varandra, en god hälsa både fysiskt och psykiskt, leva och följa uppsatta värderingar.

Fundera gärna på hur du, som mentor, kan hjälpa en elev, kollega eller medmänniska, en adept, att uppnå något eller några av deras mål i livet. Att få bidra till att adepten kan få en tydligare och komfortablare resa till målet. Eller att du som adept kan få hjälp av en lärare, kollega eller medmänniska, en mentor som vill hjälpa, vägleda och stödja dig för att du ska nå dina drömmar och mål. Vad skulle det innebära i ditt liv?

Mina funderingar landar i att jag vill båda vara en mentor för den som önskar hjälp och jag vill också var en adept som kan få visdom, kunskap och kloka tankar till mig. Jag tror och vet att det finns så många människor med god kompetens och mycket visdom i vårt samhälle som är redo för ett mentorskap. I syfte att vilja göra vårt samhälle, skola, arbete och familj lite bättre, humanare, öppnare och inkluderande. Där vi alla får vara med och bidra utefter vår förmåga och vara en del i helheten.

 

Vandra inte framför mig, jag kanske inte följer dig.

Vandra inte bakom mig, jag kanske inte leder dig.

Vandra vid min sida och var min vän (mentor). – Albert Camus

mentor-2062999__340.png
Karolina Lindhe