Hur hanterar du andras andras förväntningar på dig?

Det är lätt att lyssna mer på andra än sig själv. Andra som tycker att du göra något riktigt bra och att du ska göra mer av det. Det kan vara lätt att bli påverkad av vad andra tycker och tänker om dig. Givetvis är det en form av bekräftelse på att du gör någonting som andra tycker är bra. Det ska du ta åt dig, om det passar dig. I en sådan situation kan det också ske andra saker inom dig. När flera säger att du gör bra saker kan det hända att dessa positiva ord tippar över och kan bli ett krav. För en ”duktig flicka” är det lätt att det blir just så, ett krav som någon annan sätter på henne. Detta kan ske om inte hon är medveten om vad som påverkar henne och vad som händer i henne när dessa krav smyger sig på.

Jag pratade med en kvinna i förra veckan som hade upplevt detta i sitt liv. På hennes jobb var de flitiga med att ge varandra feedback på saker som kollegorna gjorde bra. I all välmening gav de varandra feedback hög och lågt. För kvinnan som jag pratade med ledde detta till att hon tog åt sig allt utan att värdera det som passade henne eller om hon tyckte denna feedback var relevant för henne. Hon sög åt sig allt med hull och hår. Det ledde till att hon började uppleva mer krav på sig själv eftersom alla tyckte att hon gjorde ett så bra arbete. Nu började hon uppleva att hon var tvungen att göra ännu bättre ifrån sig så kollegorna skulle fortsätta att vara nöjda med henne. Hon höjde sin ribba utan att tänka på det. Efter ett tag började kroppen ge henne signaler om att detta inte var bra för henne. Hon valde att ignorera dessa då det vara enklare att fortsätta på denna väg med att få beröm för att göra bra saker. Hon varken ville eller orkade stanna upp och ta reda på varför hennes kropp gav henne dessa signaler. Detta mönster pågick ett tag men en kväll när hon var ute på promenad slog det henne, att hon själv kunde välja hur hon ville ta emot feedbacken och alla positiva saker hon fick till sig. Hon berättade att det var en häftig och en härlig insikt hon fick på den promenaden som hon sent kommer att glömma.

Jag tänker att det är så lätt att hamna i samma eller ett likvärdigt mönster för oss alla. Att suga åt sig av alla berömmande ord och feedback utan att ta hänsyn till om det passar just dig. Vad skulle hända om du kopplar in ditt egna ”feedbackfilter”? Ett filter som passar just dig, utefter ditt liv, så som du önskar leva det. När du låter feedbacken eller berömmande ord gå igenom detta filter har du chansen att utvärdera om det passar dig eller inte. Du kan då bestämma om du vill ta emot det eller inte. Jag tänker att på detta vis kan du hjälpa dig själv till att inte sätta mer press och krav på dig än vad som passar dig just nu. För livet går upp och ned, vissa dagar är vi starkare än andra. Då tänker jag att det kan vara nyttigt att känna efter om denna feedback passar dig idag eller inte. Det är ju bara du som vet vad som passar dig. För det är väl ingen annan som kan ser, höra eller känna vad som försiggår inne i dig?

Min uppmuntran till dig idag blir att våga utvärdera den feedback eller de tänkta positiva ord som du får från andra. Troligtvis har de personerna en positiv avsikt med dessa ord men känn efter vad de orden gör med dig och om de passar dig i ditt liv, just nu. Om de passar dig, kan du suga åt dig av dessa ord och boosta dig själv. Skulle de inte passa dig kan du ”slänga” bort orden och tänka att det var vad den personen tyckte och tänkte men det passar inte mig idag. På detta sätt kan du välja vem som sätter upp din ribba på kraven på dig själv. Samt att du kan välja om dessa ord passar dig just nu.

Jag har funnit tröst i nedan ord när jag själv har upplevt liknande händelser i mitt liv. Pröva och se om det kan ge mening i ditt liv där du är nu. Lycka till!

I lost myself trying to please everyone else. Now I’m losing everyone while I’m finding myself.

feedback-3387214__340.jpg
Karolina Lindhe