Vad kan minska kraven på att vara perfekt och att hela tiden prestera?

För en månad sedan släpptes min bok Extra allt – en handbok för duktiga flickor. I boken tar jag upp mina egna och andras upplevelser om de krav och prestationer som duktiga flickan kan uppleva. Kraven som kommer från henne själv och framför allt krav som hon tror att andra har på henne. Jag tar upp tankar och frågor kopplade till olika situationer och ger sedan möjlighet till att själv ställa sig frågor eller göra övningar utifrån ämnet.

I veckan läste jag en artikel i DN där de hade tagit upp utmaningen med att psykisk ohälsa ökar bland unga, då kopplat till prestation, krav och perfektion. De tar upp att livet är misslyckat om de inte presterade något hela tiden. I artikeln tar även upp att unga idag lägger stor vikt och mycket tid på att jämföra sig med andra. Att tillgängligheten till jämförelse finns 24/7 genom till exempel sociala medier. En tjej berättar att hon fick hjälp av en kbt-terapeut med att bland annat var mindre aktiv på sociala medier och att hon hittade tillbaka till ridningen.

När jag ser tillbaka på min egen resa och när jag hjälper andra så kommer jag alltid fram till vikten av att hitta det som är viktigt i sitt eget liv. Det som ger dig mål och mening med livet. Det du väljer att tro på och stå uppför, dina värderingar. Det är inte alltid så lätt att hitta sitt mål och mening i livet men jag tror och vet att det är en stor avgörande faktor till att må bra i sitt liv. När du hittar dessa faktorer skapar det ett inre lugn och du blir tydligare i din kommunikation med dig själv och andra. För nu vet du vad som är viktigt för dig och då behöver du inte bry dig om vad andra tycker och tänker. Jag påstår inte att du blir otrevlig eller bask utan att du blir tydlig med vart dina gränser går. Det som är bra och viktig för dig och ditt liv. Sedan kan du komma inför situationer då dessa faktorer blir rubbade eller utmanade, då får du gå in i dig själv och se om något ska justeras, tas bort eller läggas till. Jag upplever och tror att det arbete som jag själv gjorde med att bland annat hitta mina värderingar blev det startskottet till att leva livet på mitt sätt. Så mitt svar på rubriken blir att en del av kraven minskar när du hitta eller justera dina egna värderingar.

Dagens uppmuntran till dig idag blir att våga lyssna inåt och undersöka om du lever det liv som du önskar. Eller att du pratar med någon som kan behöva en fråga eller tanke för att kunna påbörja sin resa till det liv den önskar att leva.

To live a creative life, we must lose our fear of being wrong. - Joseph Chilton Pearce

scale-2635397__340.jpg
Karolina Lindhe