Hur hanterar du kraven från dig själv eller från andra?

Under nästa vecka kommer jag få hålla min första egenförfattade bok i min hand. Tänk att mina erfarenheter, tankar och min kunskap har blivit till en bok, Extra allt – en handbok för duktiga flickor. I dag är jag glad över att jag tog chansen att göra något som var nytt i livet. Att skriva en bok trots en nyans av dyslexi och en hög dos av prestationskrav över att vilja lyckas. Till råga på allt så handlar boken om just prestationer och krav, varifrån de kommer och hur du kan hantera dessa.

På tal om viljan att vara duktig och prestera både för sig själv och andra. Valde jag att inte gå ut och pratat vitt och brett om att jag höll på att skriva på en bok. Det har jag hållit för mig själv och en handfull personer runt omkring mig. Hade det varit förr i tiden så hade jag troligtvis gladeligen berättat det för alla och allt. I en önskan om bekräftelse och för att visa att jag minsann kan prestera och leverera.  Även för att jag hade lyssnat mer på vad andra tyckte och tänkte att jag skulle göra. Denna gången valde jag en annan väg att gå. Jag vald när och till vilka jag berättat det för. Ett medvetet val, för jag ville ha så få krav som möjligt på mig själv och utifrån. Trots detta val så har jag  i stunder känt krav från mig själv av att lyckas och det räckte med dessa krav kan jag lova. Det har varit en omskakande process, tuffa insikter och ibland rullade tårarna på min kind. Nu kan jag känna och se att detta val och mitt skrivande har gett mig insikt i att jag kan förändra mina tankar och mitt beteende. Det är just detta jag vill inspirera och uppmuntra dig till att undersöka hur och på vilka sätt du kan hantera kraven från dig själv eller andra.

Hur gjorde jag då för att komma fram till hur jag skulle hantera bokskrivandet? Denna gången valde jag att lyssna inåt, på mig själv, min inre kompass. Jag ställde mig dessa frågor. Vad ville jag med boken? Hur ville jag må och ha det under tiden jag skrev boken? 

Svaret blev, gör det som passar dig, på ditt sätt. Skapa förståelse i ämnet genom att bidra med min erfarenhet och kunskap. Jag ville känna ett lugn och tillit i mig själv samt att jag skulle respektera mina egna gränser. Genom att be om hjälp när jag behövde det. Är det någon som kommer med ”goda råd och tips” lyssna på det om det passade mig. Omge mig med de personer som kunde ge mig den kraft och energin jag behövde. Lät det få ta den tid som jag behövde, inte bli stressad av vad andra tycket och tänkte. Vågade göra det på det sättet som passade mig!

Det kan låta som floskler och flummigt för vissa. Men nu när jag har prövat att följa vad min inre kompass visade så vet jag att det fungerar och det räcker för mig! Mitt sätt och mina erfarenheter behöver inte vara facit för dig, pröva och se vad som passar dig, i ditt liv.

”Det är klokare att gå sin egen väg, än att gå vilse i andras fotspår.”

P.S. Jag är i dag stolt över att få berätta att, Extra allt – en handbok för duktiga flickor kommer att ha release den åttonde maj på Akademibokhandeln i Nyköping. Ni är alla välkomna att dela min glädje över boken denna dag.

Bok.png
Karolina Lindhe