Har du bara rättigheter eller har du också ett ansvar?

Det pågår ständigt debatter om att vi, du och jag, har rättigheter till mycket i samhället. Det är en förmån vi har i vårt svenska samhälle. Det som slår mig mer och mer är att vi inte lika ofta pratar om att vi som medborgare och medmänniskor också har ett ansvar och en skyldighet genom att hjälpa varandra.

·        Som arbetstagare är det en skyldighet att du ska utföra dina uppgifter i din arbetsbeskrivning. Den som arbetar ska betala skatt.

·        Den som tävlar ska ta sitt ansvar och hålla sig till reglerna.

·        Du som förälder har en skyldighet enligt lagen: “Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” Lag (1983:47).

Jag vet att alla i vårt samhälle inte har samma förutsättningar att kunna genomföra detta. Då tänker jag att vi är många som kan hjälpa de som behöver hjälp.

Jag funderar på hur vi kan hjälpa våra barn att bli goda samhällsmedborgare om vi vuxna inte föregår med gott exempel? Det ligger mycket visdom och klokskap i ”Barn gör inte som vi säger utan barn gör som vi gör”. En del av oss tänker säkert ”Åh, vad häftigt jag kan få vara med och bidra till något större här i världen.” Andra kan tycka ”Äh, det är väl ingen som bryr sig om vad jag säger eller gör.” Jo, det är just det som är poängen! Det kan vara dina barn, kollegor, elever eller grannar som ser upp till dig och tycker du är viktig i deras liv. Du kan vara den som gör skillnad där ute, i livet. Jag önskar att vi tänker mer på vad vi säger till och om varandra. Att vi tar oss mer tid för att se och lyssna på de som behöver stöd och hjälp på olika vis. Att vi delar med oss av kunskap och erfarenheter i syfte att hjälpa varandra och bidra till de större sammanhangen i samhället, ja till och med i världen.

Vi kan alla göra skillnad. Idag premieras tyvärr inte den lilla gesten, det som sker när ingen ser på eller hör, utan det ska gärna var stort och mycket. Kan det vara där vi går bort oss?  Kan det vara så att det börjar i det lilla, för att sen kunna bli större? Tänk på alla små iskristaller och snöflingor som faller ner och bildar ett fantastiskt vinterlandskap. Snacka om att det är de många små snöflingorna som gör den stora skillnaden.

Här följer några utmaningar och tankar som du kan ta med dig i ditt liv som förälder, arbetstagare eller samhällsmedborgare.

Är det en rättighet att bara få klaga på jobbet? Hur hade det sett ut om du kom med ett förslag på hur problemet kan lösas?

Är det en rättighet att begära att alla ska ställa upp för dig när du behöver hjälp? Kan det också vara en skyldighet att hjälpa andra när de behöver hjälp?

Är det din rättighet att alltid få din vilja igenom i familjen? Kan du som vuxen ha ett ansvar inför dina barn, visa att alla har ett värde? Låt alla få komma till tals och lyssna med respekt.

Är det din rättighet att få alla att tycka att din synpunkt och åsikt är den rätta? Hur skulle det se ut om medlemmarna i gruppen lyssnade på varandra och sedan diskuterade saken istället för att hålla på sina personliga åsikter?

 “Never look down on anybody unless you're helping them up.” ― Jesse Jackson

team-2651913__340.png
Karolina Lindhe