Räcker det med good enough?

Jag håller på att avsluta skrivandet på min bok, en handbok för duktiga flickor. Att vilja mycket, ha höga krav och hjälpa andra först – det är mönster och beteenden som är mänskliga och inte bundna till ett visst kön. Så när jag pratar om duktiga flickor kan du lika gärna ersätta flicka med kille eller man. Vi är alla människor som dras med liknande utmaningar och brister.

Mitt mål med handboken är att du ska kunna hitta övningar och få inspiration till att komma fram till hur du vill leva ditt liv, inte andras. Hitta de mönster och beteenden som inte är bra för dig och sedan göra en förändring. Komma fram till det som är viktigt i ditt liv.

Idag vill jag dela med mig av ett kapitel ur boken.

”Det jag skriver här sitter långt inne. Jag har varit, och är fortfarande till viss del, högpresterande. Jag vill fortfarande ha extra allt lite för ofta. Samtidigt känns det allt bättre ju mer jag funderar på och tar in begreppet good enough.

Såklart är det ingenting som går att acceptera över en natt. Samtidigt känner jag att både kraven på mig själv och människorna omkring mig minskar när jag tänker good enough. Det bästa är att jag kan välja när jag tycker att ok är tillräckligt, och när jag verkligen vill ha och göra något riktigt, riktigt bra. Trots att jag ibland kör på lite mer än vad jag kanske borde så har jag gjort ett medvetet val. Därför kan jag känna mig lugn och trygg i beslutet.

För mig betyder good enough att jag själv sätter upp en gräns och säger stopp utefter mina förutsättningar, värderingar och hur jag vill leva.

En väninna till mig renoverade för några år sedan ett hus tillsammans med sin man. Efter en tid märkte hon att de inte alls hade samma syn på vad good enough betyder. Hon nöjde sig snabbare än mannen, vilket gjorde att hon aldrig kunde känna att hennes jobb dög. Istället för att bygga någonting fint tillsammans blev projektet tvingande, ångestfyllt och faktiskt rädslofyllt över en sådan enkel sak som att hennes listmålning aldrig blev tillräckligt bra i mannens ögon.

Hennes duktiga flicka kom fram genom att hon försökte vända ut och in på sig själv och vara andra till lags. Men oavsett hur mycket hon än kämpade slutade det ofta med att hon inte nådde upp till den nivå som människorna omkring henne hade.

I dag vet hon att det bara är hon själv som kan ändra sina tankar och beteende. Det är hon som behöver ta kommandot och bestämma över rätten att sätta sin egen ribba. Hon valde att inte måla några fler lister, det fick mannen göra själv. Hon valde att göra annat där hennes good enough räckte. Precis som jag ibland gör mer än vad jag mår bra av så höjer hon då och då ribban. Skillnaden är att hon sedan går tillbaka till nivån hon tycker fungerar för henne. Och när det inte duger så tackar hon nej och gör någonting annat.

Fundera på

Vad betyder good enough för dig?                              

I vilka sammanhang ska du vara extra uppmärksam på good enough?”

 

Perfection is overrated. Let good be good enough. – Andi Willis

woman-1207671_1280.jpg
Karolina Lindhe