Hur ser ditt liv ut från ovan?

Att sitta högt uppe i skyn och se ner på landskapet nedanför oss är många gånger en härlig syn. Vi ser verkligheten från en annan vinkel, vi får ett annat perspektiv. Oftast är det vackert, soligt, luftigt, färgglatt, en härlig och häftig upplevelse. Eller så är det turbulent, mulet, regnigt och mörkt.

När du sitter där uppe och tittar ner mot marken kan du se att avstånden blir kortare eller längre, bergen högre eller lägre, antalet hus är fler eller färre och sjöarna mindre eller större. Du inser att det är kanske inte alltid är som du trott eller förväntat dig. Denna insikt kan skapa förvirring innan du ser helheten av dessa två vinklar och se det i sitt sammanhang. Helt plötsligt kan du få en annan förståelse och insikt i att allting inte är som du tror. Du hade förväntat dig att det skulle se ut på ett visst sätt eftersom du alltid har sett det utifrån ett markperspektiv. Det häftiga och ibland jobbiga med denna insikt är att det kan ge dig ett nytt perspektiv på den verklighet du lever i.

Jag tänker att på ett likvärdigt sätt kan du göra i ditt liv. Ta en helikoptertur med dig själv för att se på dig själv, hur du lever ditt liv. Att få se ditt liv i en annan vinkel, kanske kan det ge dig ett nytt perspektiv. Om du flyger runt ett tag så tror jag att du kan se dig själv i olika situationer och sammanhang. Du ser dig själv i ditt hem, på jobbet, i skolan, på din fritid, i din ledarroll, tillsammans med familjen, på skogspromenad, grälande med en person, på café med väninnan, på sjukhuset, i mammagruppen, på fotbollsplanen, hjälpa någon person, på gymmet, på kulturresan eller dig själv i din ensamhet. Vad gör du? Hur agerar du? Vad är din intention i dessa möten? Vad är det som gör att du trivs eller känner dig trängd? När du har cirkulerat runt och känner att det är dags att landa så är du välkommen ner till marken igen. Gå nu hem eller till en plats där du kan tänka och bearbeta det du såg ifrån helikoptern. Ta dig tid att få ihop det du såg där uppifrån med den bilden du hade sedan innan, bilden över hur du lever ditt liv idag. Ställ dig dessa eller liknande frågor till dig själv, utefter den ”nya” bilden av ditt liv.  Vad är jag nöjd med? Vad vill jag göra annorlunda? Vad vill jag sluta med? Vad är viktigt i mitt liv? Hur vill jag leva mitt liv från och med nu?

Jag tror och vet att ibland är det nyttigt att ta sig en helikoptertur över sitt eget liv för att få insikt i hur du lever det. I allt som du gör eller inte gör. Det kan även ge en förståelse för att det liv du lever inte är i balans. Det kan hjälpa dig att bli medveten om att du behöver göra en förändring i ditt liv. Göra något nytt, på ett annat sätt eller sluta upp med vissa saker eller beteenden. Genom att bli medveten om sitt liv och hur du lever det kan det bli ett startskott till något nytt. Att våga ställa sig frågan. Lever jag det liv så som jag önskar eller tror att jag gör?

Skulle du upptäcka att bilderna inte stämmer överens, att du inte får ihop dem. Då finns det hjälp att få, känn efter vad som skulle passa dig bäst. Är det en coach, farmor, en vän eller en kollega? Hur du gör det är inte det viktigaste utan att du gör något, någon förändring för att kunna leva ditt liv, på ditt vis.

Nu har du ett val, att starta helikoptern eller inte. Så länge du väljer att inte ta en helikoptertur kommer du fortsätta att leva ditt liv i marknivå. Ready for takeoff!?!

 Ju högre du flyger, ju mer ser du!

helicopter-784273__340.jpg
Karolina Lindhe