Väljer du mål eller ledord under 2018?

Under veckan som gått har jag utvärderat och reflekterat över det gångna året, 2017. Vad har jag gjort eller inte gjort? Hur blev resultatet? Kunde jag gjort något på ett annat sätt och hur hade det då kunnat se ut? Vad tar jag med mig för lärdomar och förbättringsmöjlighet? Vad är jag glad och tacksam för? Vad är jag stolt över?

När jag summerar mitt gångna år så är jag tacksam, nöjd och glad över att jag gjorde det valet som jag drömt om och velat göra under en längre period. Jag valde att gå min egen väg, startade ett företag där jag får inspirera och förmedla de erfarenheter och kunskap som jag har bland annat från att vara Duktiga flickan. Att få vara med och bidra till att människor gör medvetna val som är bra både för dem själva och medmänniskor. Detta är ett helt nytt spår för mig och det innebär att jag har mycket att lära och utvecklas inom. Det är både spännande och en lite läskig insikt och känsla.

Hur ser det ut för dig när du summerar ditt gångna år? I familjen, på jobbet och fritiden.

När du har svaren på detta kan det vara läge att tänka på hur du vill ha det under 2018. Vilka tillstånd vill du befinna dig i? Vad är viktigt och ger mening i ditt liv?

Jag har ofta fått höra att jag ska sätt upp mål för arbetslivet och på min fritid. Säljare som jag är eller var, så är det lätt och enkelt att relatera till mål. Det flesta mål som jag satte upp var kvantifierbara. Nu inser jag att bara sätta upp kvantifierbara mål för mig själv kanske inte alltid var det bästa. Allt i livet går inte att mäta i antal, vikt, tid eller längd. Jag kan också se att när jag väl hade nått målet var det inte alltid glädje eller välbefinnande som infann sig. Utan när målet var uppnått har jag upplevt mig rastlös och känt en tomhet, att inte ha något att identifiera mig med eller sträva efter. Givetvis kan det vara bra med kvantifierbara mål ibland så de ska inte tas bort helt. Däremot tänker jag att du kan vara observant på om målen leder fram till det som innerst inne är viktigt för dig i ditt liv.

I det sista har jag tänkt på detta och kommit fram till att jag ska pröva att ha ledord under 2018. Jag vill testa och se om det kan leda mig på rätt väg, om det ger en annan mening och tillfredsställelse under året. Jag tänker att ledord inte är lika prestige- och kravfyllda som målen lätt kan bli.

Tre ledord är vad jag har satt upp för året, som givetvis kan justeras under vägen om det skulle behövas. Allt kan hända under ett år. Dessa tre ledord preciserar jag sedan för att det ska bli tydligare för mig. Ett av mina ledord i år är tacksamhet. På det sättet riktar jag min uppmärksamhet mot det positiva i mitt liv, både på jobbet och fritiden. På följande sätt tänker jag att tacksamhet kan vägleda och ge mig mening:

  • Att dagligen kunna se och skriva ner händelser och saker som jag är tacksam för i mitt liv.
  • Det hjälper mig att stanna upp i nuet, se vad jag har och vad jag har åstadkommit.
  • Det ger mig positivt energi som smittar av sig till familj, kollegor eller medmänniskor.

Jag vill uppmuntra dig till att pröva och se vad som händer i ditt liv när du använder dig av ett eller flera ledord istället för bara mål. Stort lycka till med att hitta dina ledord för 2018.

Strive for progress, not for perfection!

away-1356948__340.jpg
Karolina Lindhe