Prat, leder det till start?

För några dagar sedan berättade Malin för mig, att under fikarasterna på hennes arbetsplats hade det under en längre tid varit mycket prat om att vilja bryta eller förändra beteenden och mönster som skapade stress i deras familjer. Någon kastade ut en händelse eller fundering om någon situation som deras familj stod inför. Det brukade vara livliga och inspirerande berättelser hur andra hade gjort och vad personen ifråga skulle kunna göra. Malin tyckte det vara spännande, att höra hur kollegorna resonerade och hur de hittade sina lösningar. Hon hade i det sista upptäckt att händelserna och frågeställningarna började återkomma, detta till trots att arbetskollegorna var de samma. Vad berodde det på? Var frågorna svåra? Kunde det bero på att det var lättare att prata och sedan strunta i att göra en förändring? Visste de vad förändringen skulle leda till? Var det verkligen viktigt för dem eller var det bara prat?

Jag vet inte hur många gånger jag själv har suttit med ett tjejgäng eller på en arbetsplats där vi har diskuterat och resonerat över mönster eller beteenden som vi vill förändra eller bryta. Vi sa att vi tyckte att det var viktigt för oss själva eller arbetsplatsen. När vi sedan gick där ifrån så var det som det var bortblåst. Många av oss fortsatte i våra gamla och trygga invanda mönster eller beteenden. Det var lätt att prata och tycka om saker som borde ändras, fast att komma till skott och börja en förändring var svårare. Det krävdes en insats av mig eller oss som grupp. En anledning kunde vara att motivationen för att göra förändringen inte var så viktig för mig eller gruppen. Någon förstod eller ”såg” inte målet. Ibland kunde det bero på hur jag eller arbetsgruppen blev belönad när förändringen hade genomförts.

Hur kan vi då hjälpa oss själva eller varandra med att komma igång med vår egna eller gemensamma förändring och utmaningar av beteende och mönster?

Jag tänker att det är av största vikt att tydliggöra vad utmaningen eller förändringen består av, t ex att minska stressen i familjen. Vad eller vilka av familjens beteende och mönster som ska ändras, tas bort eller läggas till för att nå det nya tillståndet t ex mer lugn och harmoni i familjen. Detta för att få förståelse för att kunna sätta upp det nya målet som familjen önskar att uppnå. Därefter ska den nya ramen sättas utifrån målet, så det blir tydligt och klart vad som gäller och förväntas av mig och familjen. På detta sätt skapar du och familjen en förståelse för vad utmaningen ska leda till, vilken insats som krävs och vad resultatet blir för mig som individ och oss som familj.

På samma sätt kan du eller din arbetsgrupp göra med de utmaningar och förändringar som du eller ni står inför, att ändra eller bryta ett beteende eller mönster.

You don´t have to be great to start, but you have to start to be great. – Zig Ziglar

 

people-690810__340.jpg
Karolina Lindhe