”Man borde, alla tycker, de vill, vi har kommit på att……?”

När jag läser tidningar, böcker eller hör intervjuer reagerar jag på att många skriver eller säger man istället för att använda ordet, jag. Jag vet att i vissa sammanhang bör personen använda man istället för jag då det talas mer generellt eller ur ett grupperspektiv. Det jag tänker på nu är att personer lätt gömmer sig bakom orden man, vi, alla, andra och de. Det är lättare att klumpa ihop människor, inklusive sig själv och sedan prata i vi-form.

Tänker på en diskussion som fördes mellan några mammor som satt och fikade tillsammans på stan. De pratade om att det inte fanns så många roliga lekplatser med centralt läge i den staden jag befann mig i. Diskussionerna gick varma under en lång stund med många kreativa och bra tankar kring lägen och hur lekplatserna skulle vara utformade. Jag lade märke till en av mammorna som hela tiden sa ”man borde”, ” alla tycker”, "vi skulle” och så vidare, när hon pratade. Inte en gång sa hon ”jag tycker”, ”jag tänker”, ”jag vill” och ”jag skulle”. Det jag hörde och såg, blev min tolkning att hon inte vågade stå för det hon tycket och trodde på. Hon valde att gömma sig bakom orden man, vi, alla, andra och de, istället för att säga jag.

I dag är det många som gör precis som mamman gjorde, gömmer dig bakom andra eller ”bakar ihop” dig med alla andra för att slippa ta ställning för det du tror, tycker och står för. Du kanske upplever att det är enkelt och bekvämt att gömma dig. Du behöver inte tänka på dina värderingar och ståndpunkter, bli ifrågasatt så ofta eller ta ansvar för dina ord.

Tidigare har jag själv gömt mig bakom dessa ord för att jag inte hade koll på mig själv. Visste inte eller var inte trygg i mina värderingar, det jag trodde på och tyckte var viktigt i mitt liv. Precis som mamman gjorde, jag kände igen mig i henne.

När jag började använda ordet jag, började det hända saker inom mig själv. För mig var det jobbigt och ovant till en början sedan blev det en vana. I dag är det naturligt för mig att säga jag för det är ju faktiskt jag som tycker, tänker eller känner något som jag vill förmedla. Jag känner ett annat lugn inombords då jag vet var jag har mig själv, vad jag står för och jag tar gärna ansvar för det. Det har även hjälpt mig i relationerna som jag har i mitt liv, familjen, jobbet, affärsrelation och på fritiden. Jag känner mig trygg, har blivit tydligare och de runt omkring mig upplever att de får raka, tydliga och äkta svar när jag talar eller skriver. Jag känner att jag lever mitt liv, inte genom andra!

 

Här kommer veckans utmaning till dig:

Vad händer när du byter ut orden man, vi, alla, andra och de till ordet jag?

Kvinna 11.jpg
Karolina Lindhe