Vad händer med dig när du testar något nytt i ditt liv?

Jag bläddrade i en tidning här om dagen och fastnade för en artikel om olika dieter. Artikeln gav mig tips och idéer på hur dessa dieter skulle få mig att gå ner i vikt eller att må bättre. En del av dessa tips och idéer hade jag redan prövat och visst att de fungerade eller delvis fungerade. Några av tipsen och idéerna var helt nya och oprövade för mig. Plötsligt när jag satt och läste artikeln slog det mig. Hur kan reportern veta vad som passar just mig?

Just det! Hur kan någon annan veta vad som passar för mig och min kropp? Då klarnade det för mig att det är jag själv som måste avgöra det. Jag måste pröva och känna efter vad som passar för mig och min kropp. För det är bara jag själv som har det svaret, ingen annan kan veta det. Jag har velat tro det. För mig har det varit enkelt när någon annan berättat svaret för mig. Då har jag sluppit göra jobbat och utvärderingen själv, jag har fått facit direkt. Tyvärr blev det inga bra resultat för mig och min kropp då jag följde andras tips eller idéer.

I det sista har jag blivit medveten om att jag har levt och lever i gamla mönster som inte alltid är bra för mig. Många gånger har jag betett mig som en struts. När resultatet inte har visat på framgång har jag stoppat ner huvudet i sand igen och kört på lite till. För det ska gå, jag ska inte ge upp så lätt! Nu inser jag att jag borde vågat stannat upp och frågat mig nedan frågor. Frågorna är ställda utefter exemplet ovan, om dieter och dess råvaror.

·        Reflektera: Vad är fel eller inte fungerar för mig?

·        Utvärdera: Ska jag ändra, justera eller sluta med något?

·        Pröva det nya insikterna, nu i ett nytt upplägg.

·        Reflektera: Vad fungerar bra eller mindre bra?

·        Utvärdera: Ska jag ändra, justera eller sluta med dieten/råvaran?

Fortsätta göra reflektioner och utvärderingar tills du har nått fram till det som passar dig och din kropp just nu. För du och din kropp förändras och påverkas av olika omständigheter hela tiden. Det kan därför vara bra att då och då stanna upp och ställa dig frågan. Vad passar mig här och nu? Kom ihåg att det som passade tidigare i ditt liv inte är en sanning för evigt. Skulle du välja att stanna kvar i en gammal sanning, ja då sitter du i ett gammalt mönster.

Nu ställer jag frågan igen. Vad händer med dig när du testar något nytt ditt liv? Kan du få en ny utgångspunkt i ditt liv?

door-672999__340.jpg
Karolina Lindhe