Vem är Karolina?

Jag är en helt vanlig kvinna, mamma, fru och väninna som håller på att lägga livets pussel. Jobbat och drivit egna företag både på hemmaplan och utomlands. Haft personalansvar med allt vad det innebär. Försäljning och utbildning har varit nyckelord i arbetslivet. Service och personligt bemötande är ledord för mig. Jag gillar människor! Livet går upp och ned, det är just det som är livet. Därför försöker jag se motgångar som utmaningar. Att ta ansvar för mig själv och mina handlingar tror jag starkt på. Gillar att prova och upptäcka nya erfarenheter.

Jag vill utmana oss alla till att, ”Våga ta ansvar för dig själv och dina handlingar!”

 

Karolinas erfarenheter i yrkeslivet

→ Studerat ekonomi och marknadsföring på IHM
→ Drivit egna företag i Sverige och utomlands
→ Haft personalansvar
→ Utbildat på skolor och på arbetsplatser
→ Försäljning och service har varit en stor del i yrkeslivet
→ Varit chef/ledare
→ Mamma sedan 8 år tillbaka

 

Jag är framför allt en kvinna som har levt livet och där fått möta motgångar och medgångar. Blivit prövad i och provat livets mysterium med skiftande resultat. Livet har inte alltid varit lätt, men det har varit utmanande.

 
 

Karolina tror på

"Jag vill hjälpa mina medmänniskor att göra medvetna val som är bra både för dem själva och för andra. Jag tror på att försöka vara en god och sann människa. Att vara det både mot sig själv och sina medmänniskor. Vem vill inte jobba, träna eller vara tillsammans med någon som är en god person? Jag är helt övertygad om att det är viktigt att se bortom sig själv och sin egen vinning. Hur hade vår vardag och arbetsdag sett ut om vi alla kunde vara goda medmänniskor? Hur hade vi då bemött varandra på arbetet, i skolan, i familjen och på gator och torg?"

 
purple.jpg